DIWAN – EERSTE EVENEMENT

Vrijdag 23 april | 18:00 – 20:00

DIWAN for Arts and Dialogue heeft als doel jonge hedendaagse kunstenaars en designers, met name degenen in diaspora, te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun projecten en artistieke praktijk. De fundamentele focus van het platform is het navigeren door de Nederlandse kunstscène voor postdoctorale kunstenaars en curatoren te vergemakkelijken, en de collectieve strijd voor onder meer verblijfsvergunningen, huisvesting en projectfinanciering aan te pakken. DIWAN is ontstaan uit de gemeenschappelijke ervaringen van zijn oprichters en wil publieke discussies en kennisuitwisselingen met betrekking tot deze kwesties stimuleren.

Het eerste DIWAN-evenement is gericht op het in kaart brengen en begrijpen van de specifieke urgenties en problemen waarmee afgestudeerde kunstenaars en culturele professionals in de eerste jaren na hun afstuderen worden geconfronteerd. Deze bijeenkomst is een uitnodiging voor mensen die nu te maken hebben met deze urgenties, of deze eerder hebben meegemaakt, zodat deze ervaringen in een collectieve omgeving gedeeld kunnen worden. DIWAN is gebaseerd op de overtuiging dat openlijk delen en bespreken effectieve instrumenten kunnen zijn om dergelijke uitdagingen te confronteren, aan te pakken en te navigeren. Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze online ronde tafel discussie en hun gedachtes hierover te delen. 

Tijdens deze evenementen streven we ernaar een ​​openbare database op te bouwen met veelvoorkomende vragen en problemen waarmee gemigreerde kunstbeoefenaars worden geconfronteerd, inclusief de referenties en aanwijzingen om ze op te lossen.

DIWAN is een initiatief van Fadwa Naamna, Hilda Moucharrafieh en Ehsan Fardjadniya, in samenwerking met Margarita Osipian en Sam Samiee van de artistieke kerngroep W139 (2021-2023).

Het evenement van vanavond wordt gemodereerd door Fadwa Naamna en Margarita Osipian.

Hilda Moucharrafieh en Emirhakin zullen deelnemen aan het gesprek. Beeld en Streaming: Ehsan Fardjadniya and Bob Schoo.

Vanwege de Covid-19-voorschriften wordt het evenement online gehouden.

DIWAN eerste evenement

23 april 2021
18:00 – 20:00 uur

DOE MEE MET DIT EVENEMENT VIA ZOOM

Note
Als je dit evenement wilt bekijken zonder deel te nemen of als je vanwege de maximale capaciteit geen verbinding kunt maken met de Zoom-link, volg de live stream dan via het W139 YouTube-kanaal of Facebook-pagina.

SUPPORTING W139

“De nieuwe stichting is in het leven geroepen om W139 te ondersteunen met een levende supportersschare. De Amsterdamse W139 wil zich met haar nieuwe supporters hecht en vriendschappelijk verbinden met de wereld en de mensen om haar heen.

Met Supporting W139 willen we niet alleen steun voor de W verwezenlijken maar ook een ontmoetingsplaats zijn, en een directe bijdrage leveren aan de community die de W een plaats in de wereld geeft”

W139 FOREVER!

Het bestuur van Supporting W139


Love For Sale / Alles Moet Weg?, benefiet veiling door Dead Darlings en Stampa voor W139, bezoek van Rein Wolfs, 14 februari 2021 (foto: Jessie Yingying Gong)


“Al veertig jaar lang geeft W139 onvoorwaardelijk ruimte aan haar kunstenaars en haar publiek. Ruimte voor experiment, vrijheid, inspiratie, gelijkwaardigheid en solidariteit. Midden in het centrum van Amsterdam met gratis toegang voor iedereen.

Het is dan ook een hechte gemeenschap van kunstenaars en vrienden geweest, die ons de afgelopen maanden onvoorwaardelijk heeft gesteund toen het vuur ons aan de schenen werd gelegd. Vanwege het wegvallen van structurele publieke financiering wordt W139 in haar bestaan bedreigd.

Afgelopen februari werd een benefietveiling georganiseerd door Dead Darlings, uitgevoerd tijdens een marathonuitzending van kunsttalkshow Stampa, waarvoor tweehonderd kunstenaars hun werken doneerden. Samen met de opbrengsten van deze veiling en een verrassende donatie van The School of Life in samenwerking met dertien Nederlandse museums, werd vervolgens een fantastisch bedrag opgehaald voor het behoud van W139.

Maar er is meer nodig en hiervoor is de Stichting Supporting W139 opgericht. Zij zal gaan zorgen voorstructurele ondersteuning, zodat er gegroeid kan worden in financieel en sociaal kapitaal. Als haar directeur ga ik me hier onvoorwaardelijk voor inzetten. Ik geloof sterk in de verbindende kracht van kunst; kunst brengt mensen samen en W139 heeft dat de afgelopen 40 jaar ruimschoots bewezen. In die context wil ik me heel graag inzetten op het (blijven) betrekken van een zo breed mogelijk publiek bij kunst; om zo ruimte te geven aan onverwachte ontmoetingen, van waaruit nieuwe ideeën en vriendschappen kunnen ontstaan.

Ik kijk ernaar uit om samen met het hele team te werken aan een duurzaam beleid, dat gericht is om de plaats van W139 in de wereld verder te verstevigen; met de steun van oude bekenden en heel veel nieuwe vrienden.”

Met warme groet,
Marloes van Vugt

– directeur Stichting Supporting W139


Vriend worden van W139?

We zijn dankbaar voor alle steun!

Kijk op onze website voor meer informatie.

SUPPORTING W139

U kunt ons ook steunen met een eenmalige donatie door op de onderstaande link te klikken.

EENMALIGE DONATIE

INSCHRIJVEN VOOR ONZE SPECIALE SUPPORTING NIEUWSBRIEF

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Marloes via:
supporting (at) w139.nl