Laden Evenementen
Evenement, That Those Beings Be Not Being

Real-Time History

In de loop van wereldwijde conflicten kan visueel materiaal, gegenereerd door getrainde en ongetrainde videomakers, mogelijk de enige documentatie zijn van vastgelegde gebeurtenissen. In hedendaagse tijden van post-waarheid en wijdverspreide manipulatie van mediaverhalen worden de betrokken poortwachters, verzorgers en tolken van dergelijke documentatiekluizen essentieel in het vaststellen van gerechtigheid, maar ook in het algemeen in het herdenken van belangrijke gebeurtenissen voor toekomstige generaties.

In de nasleep van het Syrische conflict zijn in 2020 een aantal Europese rechtszaken begonnen waarin aanklagers zich beriepen op het beginsel van universele rechtsmacht in het internationaal recht om personen te vervolgen die nu in Europa zijn gevestigd en die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan in Syrië. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk dat videomateriaal bijdraagt aan de juridische follow-up van oorlogsmisdaden, ook al is dat niet in een Syrische context.

Real-time History is een serie videogesprekken die een kijkje neemt achter de schermen om perspectieven te verkennen van “makers”, “distributeurs” “analysers”, “archivarissen” en “juridische interpretatoren” die vragen stellen, bijdragen en waken over accurate en gedetailleerde interpretaties van open source beeldmateriaal. In het programma van vanavond gaan we de dialoog aan rond het Real-time History project – een lopend onderzoek dat artistieke methodes van subjectieve, beeldgerichte analyse gebruikt om videomateriaal in verband met het Syrische conflict naast elkaar te leggen en te interpreteren.

Het programma begint met een vertoning van de eerste iteratie van Real-time History, die in september 2018 werd gelanceerd als een 22 minuten durende video en zich richtte op videoreportages van een specifieke vermeende aanval met een chemisch wapen die op 7 april 2018 plaatsvond in de stad Douma. De meeste van de belangrijkste video’s in kwestie zijn gevonden op het webplatform Syrian Archive (www.syrianarchive.org), “een door Syriërs geleid en geïnitieerd collectief van mensenrechtenactivisten dat zich toelegt op het cureren van visuele documentatie met betrekking tot mensenrechtenschendingen en andere misdaden”. Na de vertoning zullen Foundland Collective (Lauren Alexander en Ghalia Elsrakbi) en Hanna Rullmann ons vergezellen om in dialoog te gaan over de nieuwe en zich ontvouwende iteraties van Real-time History, waarbij we kijken naar hoe archieven worden verzameld; de kracht en waarden die voortkomen uit de analyse van open source materiaal; en het belang van het openstellen, bevragen en omarmen van de complexiteit van collectieve verhalen.

Waarschuwing: Dit evenement bevat gevoelige video-inhoud die gewelddadigheden toont.