Laden Evenementen
Tentoonstelling, Substitutes

Substitutes

Substitutes gaat in op queer geschiedenis en discoursen rond het lichaam, gender en seksualiteit. De tentoonstelling met werken van kunstenaars van verschillende generaties die gebruikmaken van uiteenlopende media, beoogt de verschillende discoursen te contextualiseren en ermee in gesprek te gaan.

Substitutes gaat over de afwezigheid van lichamen, de abstractie van het lichaam, en de instrumenten en taal die nodig zijn om onze lichamen te onderhouden en te beschrijven—zoals kostuums, ensceneringen, maskers of kleding. De tentoonstelling bevraagt de normatieve kaders waaraan queer en functioneel diverse lichamen worden onderworpen. Het menselijk lichaam zal, paradoxaal genoeg, zowel afwezig als aanwezig zijn in de tentoonstelling.

Substitutes is geïnitieerd door kunstenaar Philipp Gufler, en brengt werken samen van Lorenza Böttner, Johannes Büttner, Johanna Gonschorek, Elisàr von Kupffer, Rabe perplexum, Louwrien Wijers en Bruno Zhu. Philipp Gufler toont een nieuw werk getiteld Body/Text: een grootschalig gezeefdrukt textielwerk dat is geïnspireerd op Elisàr von Kupffers panoramaschilderij Klarwelt der Seligen (de heldere wereld van de gezegenden). Door hedendaagse artistieke posities te verbinden met historische perspectieven wil Substitutes een ‘levend archief’ van queer levens en netwerken creëren dat het verleden tot leven brengt voor de huidige generaties.

Visuele identiteit door Jacob Hoving.

Je kunt de PDF versie van de handout hier vinden.

Substitutes wordt ondersteund door Mondriaan Fonds, Gieskes-Strijbis Fonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fonds21, Goethe Institut, Centro Elisarion, Pro Elisarion Association, Monacensia im Hildebrandhaus, Forum Queeres Archiv München en Grafisch Atelier Hilversum.