Laden Evenementen

Active Space Camp x Platform BK

Platform BK luidt het nieuwe culturele seizoen in met een driedaagse workshop over kunst, solidariteit en zelforganisatie, dat zal plaatsvinden in de Amsterdamse kunstruimte W139 en omgeving op 27, 28 en 29 augustus 2021. Lees hieronder alles over het evenement en hoe je je kunt aanmelden.

Active Space Camp is een workshop van 48 uur die wordt georganiseerd door Platform Beeldende Kunst en W139 voor de buurtbewoners, werkenden en ondernemers van culturele en sociaal-maatschappelijke organisatie op De Wallen. Het onderwerp van het evenement is kunst, solidariteit en radicale verbeelding in een stedelijke omgeving. Naast de buurtgenoten van W139 is dit programma er voor de leden van Platform Beeldende Kunst, het publiek en de gemeenschap van W139 en eenieder die zich engageert met deze thematiek.

Foto’s door Jeroen de Smalen.


Introductie

48 uur lang zullen de deelnemers en het team van Platform BK hun intrek nemen in de kunstruimte van W139, midden in het centrum van Amsterdam: een stadsdeel dat wordt gekenmerkt door overtoerisme, toenemende monocultuur, afbraak van leefbaarheid en verdringing van kunst, cultuur en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen. In onze zoektocht nieuwe toekomstscenario’s, organiseert P BK, samen met urbanist en theatermaker Jens Brandt een unieke, participatieve workshop, waarin een groep van 40-50 deelnemers, op een creatieve manier op de complexe situatie in hun buurt leert reageren en daar gezamenlijk nieuwe invulling aan leert geven. Alle nieuwe plannen en inzichten zullen we verzamelen en op de laatste dag presenteren in een openbaar evenement aan de buurtbewoners, ondernemers, maatschappelijk werkers en alle andere geïnteresseerden. Met dit evenement bouwt Platform BK voort op het programma, Geen Stad Zonder Kunst, een landelijke campagne voor betaalbare woon- en werkruimtes voor kunstenaars. Een ander doel is het belang van kunst en kunstenaars die in een stad werken en wonen te onderstrepen: Geen Stad Zonder Kunst!


De workshop

De driedaagse workshop is strak georganiseerd in zowel de invulling van de beschikbare tijd als de ruimte, met snel achter elkaar volgende oefeningen van ontdekking, ontmoeting, creatieve ontwikkeling, gezamenlijke acties die logisch op elkaar volgen. De W139 vormt hierin het basiskamp van waaruit we ‘s ochtends de stad intrekken en waar we steeds weer samenkomen om onze bevindingen met elkaar te delen.

Tijdens de oefeningen gaan de deelnemers op zoek naar ruimte in de buurt om als individu, maar vooral als gemeenschap vrij te kunnen wonen, werken, samenleven, om nieuwe buurt- en kunstinitiatieven op te zetten en te zorgen voor de ander. Zo vormt het programma zich als een creatief buurtinitiatief, waarin we gezamenlijk ruimte maken voor kunst, cultuur, solidariteit en gemeenschappelijkheid in de stad.

We bieden tijdens dit participatieve evenement de deelnemers en onszelf de handvatten en verbeeldingskracht waarmee wij en zij vervolgens verder aan de slag kunnen gaan in elke vorm van zelforganisatie van woon- en werkruimte op elke plek in het land. Het zal zo de basis vormen voor langdurige solidaire werkverbanden in dit stadsdeel en daarbuiten. We werken zodoende niet aan aan een beleidsplan, dat door de gemeente of woningcorporaties kan worden overgenomen en van bovenaf kan worden geïmplementeerd.

Tijdens deze drie dagen wordt W139 een plek van samenkomst en ontmoeting, waar kennis, ervaringen en inzichten over wonen, werken, kunst en cultuur op De Wallen worden uitgewisseld en nieuwe toekomstscenario’s voor onze gedeelde stad zullen worden ontdekt. Deze resultaten worden gedeeld met andere bewoners en geïnteresseerden door middel van een eendaagse tentoonstelling en een publicatie.