Laden Evenementen
Performance, That Those Beings Be Not Being

WHO’S GOING TO DIE IF I KILL MYSELF?

WHO’S GOING TO DIE IF I KILL MY SELF? is een video, performance en sculpturale installatie geïnspireerd door EMIRHAKIN’s ervaring in, en terugkijkend op, het Turkse leger. Met zijn eigen ervaring van de dienstplicht als uitgangspunt, in relatie tot zijn queer identiteit, maken deze installatie en performance de onderdrukkende structuren zichtbaar die hij moest ondergaan – ze tonen de sociale camouflage waaraan hij zich moest blootstellen. Het werk, dat binnen deze opstelling een nieuwe vorm aanneemt, zal worden gepresenteerd als een permanente installatie en wordt geactiveerd door een aantal terugkomende performances waarin EMIRHAKIN de institutionele en sociale grenzen die hem werden opgelegd, reciteert, opnieuw uitbeeldt en opnieuw tegenkomt. Deze performances, die tijdens de tentoonstellingsperiode zeven keer zullen plaatsvinden, zijn van essentieel belang voor het werk. Het geeft een gelaagde betekenis wanneer het wordt uitgevoerd door het lichaam van de kunstenaar. In deze nieuwe versie van de performance, die voortbouwt op het origineel, zal EMIRHAKIN zich bezighouden met de kruising tussen doodsrituelen in de islam en de mystieke uitdrukking van het islamitische geloof, het soefisme, en hoe dit het ‘sterven voor je sterft’ betekenis geeft.

Pas op! Schokkende inhoud tijdens de performance: Fysiek geweld/pornografie die kijkers als storend kunnen ervaren. De voorstelling is bedoeld voor een volwassen publiek. Voorzichtigheid van de kijker wordt aangeraden.

EMIRHAKIN is een kunstenaar die werkt met tekst, performance en videokunst. Hij onderzoekt de Zelf als een illusie die wordt bewapend door een constellatie van karakters gegeven door anderen om de vraag te beantwoorden: wie is EMIRHAKIN?