Over W139

Het streven naar vrije en onafhankelijke verkenning. In de visie van W139 is dat noodzakelijk, nu meer dan ooit. Om artistieke en intellectuele vrijheid te activeren en te bevorderen en daarop te bouwen en vertrouwen.

Momenteel werken zelf-georganiseerde kunstenaarsgroepen aan presentaties voor de ruimte die zich bevindt in het centrum van Amsterdam. Elke groep omarmt de principes en ambities van W139 en is actief om werelden te creeren die men nog nooit eerder heeft gezien of ervaren. In de ontwikkeling van site specific presentaties worden de groepen uitgedaagd een essentiële en initiërende rol te spelen in onder andere de volgende aandachtsgebieden: verder te reiken dan zelfpromotie, het maken van sensitieve, zintuiglijke en inclusieve ruimtes en het genereren van rijkdom.

W139 is een artist-led space, een productie- en presentatie instelling die ruimte biedt voor risico en sinds 1979 opereert als het kloppende hart van experimentele kunstpraktijken.

Wil je meer weten? Kom langs, we zijn tijdens tentoonstellingen elke dag geopend van 12.00 tot 18.00. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via Twitter en Facebook.

Lees hieronder meer over de geschiedenis van W139.

Een beknopte geschiedenis van W139

W139 is een ruimte voor de presentatie en productie van hedendaagse kunst in het centrum van Amsterdam. De ruimte werd opgericht in 1979 door een groep kunstenaars die op zoek waren naar een alternatief voor de collecties en tentoonstellingen die toen te zien waren in musea en commerciële galeries. In de afgelopen 30 jaar is W139 geëvolueerd van een anti-establishment kraakpand naar een professioneel niet-institutioneel platform voor hedendaagse kunst. Het programma bestaat uit Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die uitgenodigd worden om een nieuw (site-specific) werk te ontwikkelen voor de ruimte. W139 voorziet ‘room for risk’ en vervult op die manier een unieke rol in de Nederlandse kunstwereld.

Het oude theater op Warmoesstraat 139 in de oudste straat van Amsterdam werd in oktober 1979 gekraakt door een groep jonge kunstenaars waaronder Guus van der Werf, Marianne Kronenberg, Martha Crijns, Reinout Weydom en Ad de Jong, die dat voorjaar net afgestudeerd waren aan de Rietveld Academie. Zij hadden met een bus een trip door Europa gemaakt met in hun bagage een portfolio, een lijst met adressen en telefoonnummers van galerieën en musea. Terug in Amsterdam voelden ze dat voor ze zich konden richten op een internationale carrière er eerst een plek moest komen om hun werk aan vrienden in hun eigen stad te kunnen laten zien. Ook was er een algemene ambitie om in Amsterdam een tegencultuur op te zetten, een beweging tegen de gesloten wereld van de commerciële kunst en musea.

De hoge, koude en lichte ruimte van W139 vormde een oase in de opeengepakte verwaarloosde omgeving in het centrum, een buurt die begin jaren 80 van de vorige eeuw werd overheerst door drughandel en prostitutie. In voortdurende competitie met een aantal andere vergelijkbare door krakers gerunde ruimtes opende W139 een nieuwe tentoonstellingsruimte met ieder weekend performance en punkmuziek. De kunstenaars woonden en werkten in het huizenblok rond W139 en de openingstijden liepen van 12 tot na middernacht. Na de eerste 9 jaar doofde het vuur bij de eerste groep kunstenaars en er werd een diner en discussie voor ongeveer 40 aan W139 gelieerde kunstenaars en ontwerpers georganiseerd. Uit de discussie kwamen veel ideeën voort over de richting die W139 op moest gaan en de vraag wie daarin het voortouw moest nemen. Ad de Jong, één van de oprichters, wilde de rol op zich nemen en werd de eerste directeur. Van 1990–1991 vond hij voor W139 de juiste mensen en wist die te binden om W139 op de kaart te zetten als artistieke ruimte voor grensverleggende kunst en innovatie. De Jong ontwikkelde de fundamentele ideeën voor W139: het buiten de deur houden van een externe macht, W139 actief te houden door het aanstellen van een directeur voor maximaal 4 jaar. Zich puur op kunstenaars te richten. Het verzekeren van de autonome ruimte voor de stichting en voor Amsterdam door de aanschaf van het pand.

In 1992 werd de vloer in de achterruimte verwijderd en moest het programma voor dat jaar aangepast worden. De leiding van W139 was in handen van 4 curatoren Martin Grootenbroer; Hewald Jongenelis; het driemanschap Bas van Tol, Pascal Zwart & Madje Vollaers en de Engelse kunstenaar Tim Brennan.

Het bestuurslid Van den Ban, in die tijd een gevestigd kunstenaar met een internationale carrière, zag in W139 een mogelijkheid voor nieuwe vormen van kunsttentoonstellingen. Deze tentoonstellingen trokken internationaal de aandacht. In een uitwisselingsprogramma bezochten Franse kunstenaars, de toekomstige initiatiefnemers van het Palais de Tokyo, W139; Van den Ban gelooft dat het succesvolle tentoonstellingsconcept van Palais de Tokyo geïnspireerd is op dit bezoek.


Desk, 1990

Ad de Jong was niet bang projecten van uitgenodigde kunstenaars te weigeren of verstrekkende veranderingen voor te stellen. Hij experimenteerde met nieuwe fysieke ondersteunde structuren voor kunstwerken, alternatieve verlichtingsomstandigheden, en combinaties van kunst en interieur ontwerp. Eén van de ideeën voor het tentoonstellen van kunst dat in die jaren ontwikkeld werd zijn de ‘The Desk’ shows. Hiervoor nodigde men voor één avond een kunstenaar uit (of meerdere) zijn werk te presenteren op een enorme tafel die de gehele voorruimte vulde (behalve een één meter brede gang langs de muur). Van een andere bijzondere tentoonstelling herinner ik me kleine ingelijste etsen en houtsneden verlicht door grote tweedehands neonlichten. Elke directeur krijgt vier jaar om W139 vorm te geven zoals hij of zij dat wil: Dominique Pelletey was directeur van 1992–1994, Theo Tegelaers werd directeur in 1994, daarna kwam Jean Bernard Koeman in 1998, Ann Demeester in 2002, en ikzelf in 2006, en kort geleden werd Tim Voss aangesteld, voormalig directeur van Kunstverein Harburger Bahnhof in Hamburg. W139 is een ruimte waar kunstenaars hun eigen wensen kunnen volgen en gratis kunnen delen met iedereen die de deur van W139 binnengaat. Is dat niet wat iedereen wil?

— Gijs Frieling, voormalig directeur van W139 (2006-2010)
Uit ‘Desire and Relevance: Curating for the Many at W139’, Manifesta Journal no. 10, 2009/2010

Bestuur

Bart Stuart (kunstenaar, bestuursvoorzitter)

Erika Happe (penningmeester)

Irene Fortuyn (kunstenaar)

Iris Kensmil (kunstenaar)

Martijn van Boven (kunstenaar)

Monique van der Poel

Plattegrond W139

plattegrond.pdf (63 KB)

Ruimte


Voorruimte


Achterzaal rechter gedeelte


Achterzaal linker gedeelte

W139 Shop

Bezoek onze online shop voor limited editions, boeken, kunst, posters en meer.

ANBI

Stichting W139 is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling Culturele Instelling (ANBI CI).

Door deze aangemerkte status kunnen particulieren een gift of donatie doen aan W139 met extra fiscaal voordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aan een culturele ANBI aftrekken. De extra giftenaftrek geldt in ieder geval tot 2017. Wil je W139 steunen? Klik dan hier.

zie voor meer informatie de website van de belastingdienst

Officiële naam
Stichting W139

Publieksnaam
W139

RSIN / ANBI nummer
008265240

Adres
W139
Warmoesstraat 139
1012 JB Amsterdam
Telefoon: 020 6229434
info@w139.nl

Doelstelling volgens de regelgeving
De ambitie van W139 is een voorbeeldstellende, zelfvoorzienende en hoofdzakelijk door kunstenaars gerunde ruimte te zijn die als kunstbron de samenleving inspireert. Dit is een inclusieve ruimte waar optimale voorwaarden worden gecreëerd voor de fundamentele behoefte om te ontdekken en te maken.

De korte termijn ambitie van W139 is om voorwaarden te scheppen voor artistieke zelforganisatie. De middellange termijn ambitie is de artistieke en financiële zelforganisatie zodanig te realiseren dat deze inspireert.

Dat betekent voor de periode 2013-2016 dat W139 buiten de gebaande paden een werkwijze wil ontwikkelen welke van de kunstenaars vraagt een centrale en actieve rol in te nemen in het maken van een inclusieve visuele ruimte en het publiek daarvan een onderdeel te laten zijn. W139 wil de huidige en volgende generaties beeldende kunstenaars voor een zo groot mogelijk publiek zichtbaar maken.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van W139 verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. W139 hanteert als uitgangspunt een marktconform beloningsbeleid voor medewerkers en freelancers.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

anbi_hoofdlijnen-actueel-beleidsplan-2013-2016.pdf (45 KB)

Actuele verslagen uitgeoefende activiteiten

anbi-activiteiten-2016.pdf (5.53 MB)

anbi-activiteiten-2015.pdf (1.91 MB)

anbi-activiteiten-2014.pdf (1.39 MB)

Balans, staat van baten en lasten met toelichting

anbi-financien2016.pdf (9.30 MB)

anbi-financien-2015.pdf (3.29 MB)

anbi-financien-2014.pdf (1.72 MB)


Colofon

Grafisch ontwerp W139 Sam de Groot
Ontwerp website Joel Galvez & Sam de Groot