Over W139

W139 is een productie- en presentatieruimte voor hedendaagse kunst. W139 werd in 1979 opgericht en viert in 2019 dat zij al 40 jaar lang kunstenaars de tijd en de ruimte kan bieden voor vrije artistieke verkenning in het hart van Amsterdam.

In de zomer van 2020 werden Fadwa Naamna, Margarita Osipian en Sam Samiee aangesteld als artistiek kernteam van W139. In dialoog met de samenwerkende kunstenaars en de lokale gemeenschappen, zal de kerngroep het artistieke traject en programma van W139 voor de jaren 2021-2023 bepalen. Het programma markeert een hernieuwde positionering van W139 en zet haar lange geschiedenis voort als ondersteuner van artistiek en sociaal verzet, als platform voor dialoog en ontmoeting, als facilitator en samenwerkingspartner voor radicale verbeelding en inclusiviteit.

In het algemeen richt het programma zich op een van de meest urgente behoeften binnen de culturele sferen en de samenleving als geheel: de behoefte aan duurzame en ondersteunde solidariteit. Samen met kunstenaars, makers, ontwerpers, onderzoekers, denkers en activisten biedt het programma een kritische blik op de gevolgen van overheersende neoliberale en kapitalistische structuren. Dit thema is geïnspireerd op de realiteit voor W139 in de afgelopen jaren, met name nadat het een substantieel deel van zijn culturele subsidies verloor. Het is ook een reactie op en een afspiegeling van de algemene sfeer van het Nederlandse culturele veld met de groeiende institutionele concurrentie om de steeds schaarser wordende ondersteunende middelen.

Het komende programma zal verschillende tentoonstellingen en openbare evenementen omvatten die in samenwerking met verschillende makers worden geïnitieerd en georganiseerd, evenals aanvullende projecten die via open-calls zijn geselecteerd en openbare discussies en rondetafel gesprekken over de geschiedenis van kunstenaarsinitiatieven.

Geschiedenis van tentoonstellingen

2014 – 2021 | Initiatoren 

1980 – 2014 | Archive

Artistieke kerngroep | 2021 – 2023

Fadwa Naamna
Margarita Osipian
Sam Samiee

Team

Nadia Benchagra
Isabel da Costa
Jacob Dwyer
Dil Ghale
Sam Geer van der Klugt
Jowon van der Peet
Jeroen de Smalen

Vacatures

Voor informatie over vacatures, stages en vrijwilligerswerk bij W139 kijk op: vacatures

Bestuur

Voorzitter
Bart Stuart (kunstenaar)

Secretaris
Annette Wolfsberger (producer en curator)

George Korsmit (kunstenaar)
Iris Kensmil (kunstenaar)
Remco Mol (zakelijk directeur Amsterdam Museum)

Website Colofon

Laura Grimm (algemene ontwikkeling)
Ibo Ibelings (technische ontwikkeling)
Pendar Nabipour (ontwerp)
Jelle Reith (technische ontwikkeling)

ANBI

Stichting W139 is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling Culturele Instelling (ANBI CI). Door deze aangemerkte status kunnen particulieren een gift of donatie doen aan W139 met extra fiscaal voordeel. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Wil je een gift doen aan W139 neem dan contact op info@w139.nl.

Officiële naam: Stichting W139
Publieksnaam: W139
RSIN / ANBI nummer: 008265240
ANBI Jaarrekening 2018
ANBI Jaarrekening 2019
ANBI Jaarrekening 2020

Doelstelling volgens de regelgeving

De ambitie van W139 is een voorbeeldstellende, zelfvoorzienende en hoofdzakelijk door kunstenaars gerunde ruimte te zijn die als kunstbron de samenleving inspireert. Dit is een inclusieve ruimte waar optimale voorwaarden worden gecreëerd voor de fundamentele behoefte om te ontdekken en te maken.

De korte termijn ambitie van W139 is om voorwaarden te scheppen voor artistieke zelforganisatie. De middellange termijn ambitie is de artistieke en financiële zelforganisatie zodanig te realiseren dat deze inspireert. W139 werkt buiten de gebaande paden en vraagt kunstenaars een centrale en actieve rol in te nemen in het maken van een inclusieve visuele ruimte en het publiek daarvan een onderdeel te laten zijn. W139 wil de huidige en volgende generaties beeldende kunstenaars voor een zo groot mogelijk publiek zichtbaar maken.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van W139 verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. W139 hanteert als uitgangspunt een marktconform beloningsbeleid voor medewerkers en freelancers.