Over W139

W139 is een productie- en presentatieruimte voor hedendaagse kunst. W139 werd in 1979 opgericht en viert in 2019 dat zij al 40 jaar lang kunstenaars de tijd en de ruimte kan bieden voor vrije artistieke verkenning in het hart van Amsterdam.

Als open ontwikkelingsgerichte en verbindende kunstbron wil W139 artistieke en intellectuele vrijheid activeren en bevorderen. Daartoe biedt W139 een voortdurend vernieuwende groep kunstenaars de tijd, ruimte en verantwoordelijkheid om groepstentoonstellingen te initiëren startend vanuit hun eigen artistieke praktijken en ambities. Het veelzijdige team biedt hen gedurende het proces van idee tot realisatie praktische en inhoudelijke kennis en kunde om zintuiglijke, sensitieve en inclusieve tentoonstellingen neer te zetten met de door hen samengestelde groep. Nieuwe initiatoren komen voort uit deze groepstentoonstellingen en worden daarnaast geselecteerd op basis van onregelmatige Open Calls. Parallel aan de groepstentoonstellingen worden sinds 2017 individuele kunstenaars en kunstenaarsduo’s uitgenodigd om bestaand of nieuw werk te presenteren in de Polarroom; de tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping.

Lees op archive.w139.nl meer over de geschiedenis van W139.

Initiatoren 2014 – heden

Kees Boevé (2014) ➪ Oscar Peters (2014 – 2017) ➪ Philip Vermeulen (2017 – heden)

Caetano (2014 – 2015) ➪ André Avelãs (2015 – 2018) ➪ Jonathan Mikkelsen (2018 – heden)

Aquil Copier (2014) ➪ Marcel van den Berg (2014 – 2016) ➪ Bert Jacobs (2016 – heden)

Sue van Geijn (2014 – 2016)

Sandra Gnjatović (2014 – 2016)

Esther de Graaf (2014 – 2018) ➪

Judith Kisner (2014 – 2017)

Dorine van Meel (2014 – 2015) ➪ Ninna Bohn Pedersen (2015 – 2018) ➪

Lot Meijers / k.i. beyoncé (nu Samet Yilmaz) (2014 – 2015) ➪ PEACH Ghislain Amar & Anna Maria Łuczak (2015 – 2016)

Sachi Miyachi (2014 – heden)

Sara Pape Garcia (2014 – 2016)

Karl Philips (2014 – 2015) ➪ Taisiya Krugovykh & Vasily Bogatov (2015 – 2019)

Nans Quetel & Michael Petri (2014 – 2016)

Evelina Rajca (2014 – heden)

Sam Samiee (2014)

Anami Schrijvers (2014 – 2015) ➪ Axel Linderholm (2015 – heden)

Fraser Stewart (2014 – 2016) ➪ Sil Krol (2016 – heden)

Martijn Tellinga (2014 – 2015)

Suzanne Posthumus (2015)

After Howl (2016 – 2018) ➪

Marius Land (2016 – 2017)

Pendar Nabipour (2016 – 2017)

Margarita Osipian & Helena Sanders (2016)

Dan Walwin (2016 – 2017) ➪ Franziska Schulz and Charlott Weise (2017 – heden) + Jacob Dwyer (2017 – heden)

Simon Wald-Lasowski (2018 – heden)

Team

Nadia Benchagra
Isabel da Costa
Jacob Dwyer
Dil Ghale
Sam Geer van der Klugt
Jowon van der Peet
Jeroen de Smalen

Vacatures

Voor informatie over vacatures, stages en vrijwilligerswerk bij W139 kijk op: vacatures

Bestuur

Voorzitter
Bart Stuart (kunstenaar)

Secretaris
Annette Wolfsberger (producer en curator)

George Korsmit (kunstenaar)
Iris Kensmil (kunstenaar)
Remco Mol (Amsterdam Museum)

Website Colofon

Laura Grimm (algemene ontwikkeling)
Ibo Ibelings (technische ontwikkeling)
Pendar Nabipour (ontwerp)
Jelle Reith (technische ontwikkeling)

ANBI

Stichting W139 is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling Culturele Instelling (ANBI CI). Door deze aangemerkte status kunnen particulieren een gift of donatie doen aan W139 met extra fiscaal voordeel. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Wil je een gift doen aan W139 neem dan contact op info@w139.nl.

Officiële naam: Stichting W139
Publieksnaam: W139
RSIN / ANBI nummer: 008265240
ANBI Jaarrekening 2018
ANBI Jaarrekening 2019

Doelstelling volgens de regelgeving

De ambitie van W139 is een voorbeeldstellende, zelfvoorzienende en hoofdzakelijk door kunstenaars gerunde ruimte te zijn die als kunstbron de samenleving inspireert. Dit is een inclusieve ruimte waar optimale voorwaarden worden gecreëerd voor de fundamentele behoefte om te ontdekken en te maken.

De korte termijn ambitie van W139 is om voorwaarden te scheppen voor artistieke zelforganisatie. De middellange termijn ambitie is de artistieke en financiële zelforganisatie zodanig te realiseren dat deze inspireert. W139 werkt buiten de gebaande paden en vraagt kunstenaars een centrale en actieve rol in te nemen in het maken van een inclusieve visuele ruimte en het publiek daarvan een onderdeel te laten zijn. W139 wil de huidige en volgende generaties beeldende kunstenaars voor een zo groot mogelijk publiek zichtbaar maken.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van W139 verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. W139 hanteert als uitgangspunt een marktconform beloningsbeleid voor medewerkers en freelancers.