De dagen werd geschreven in opdracht van W139 en behelst een avonturenroman in de vorm van een tocht door een labyrinth van grillige fantasieën en coïncidenties. Adriaan Krabbendam liet zich daarbij inspireren door een 24-tal foto’s en een dozijn namen van de in 1993 exposerende kunstenaars in W139. Ook de expositieruimte zelf, haar specifieke architectuur en de ligging aan de rand van de Amsterdamse rosse buurt, spelen een rol. Met in de hoofdrol een mestkever.

Titel: De dagen, of hoe er dertien in een dozijn gaan
Auteur: Adriaan Krabbendam
Uitgever: W139
Jaar: 1993
Bladzijden: 76
Gewicht: 180 gr.
Oplage: 500
ISBN: 90-75387-01-6