Turning Towards Fluidity: A Tournament of the Unknown

Van 18 november tot 18 december 2022 vindt Gabriel Fontana’s Turning Towards Fluidity: A Tournament of the Unknown plaats in W139. Gedurende deze periode – die samenvalt met het WK Voetbal 2022 – daagt A Tournament of the Unknown het binaire denken en de gevestigde sociale normen uit door middel van queer sportevenementen, workshops en performances. Door het lichaam als leermiddel te gebruiken onderzoekt Fontana hoe onze lichamen sociale normen reproduceren en reflecteren.

Verschillende groepen, variërend van scholen, organisaties uit de buurt tot culturele instellingen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de toernooien die in W139 gaan plaatsvinden. Daarnaast zal W139 ook wedstrijden van het WK tonen. Het gezamenlijke kijken heeft als doel om de reflectie op en de discussie over Fontana’s project te stimuleren en het gesprek over de impact van sport in de maatschappij op gang te brengen.

Sport is een culturele praktijk waarbinnen de denkbeelden en ongeschreven regels van een brede sociaal-politieke context weerspiegelt worden. Sportwedstrijden zijn echter niet alleen een afspiegeling van de samenleving, maar spelen ook een belangrijke rol bij de vorming van identiteit en de manier waarop wij sociale normen en waarden leren, belichamen en reproduceren. Deze waarden zijn echter verre van neutraal – ze kunnen bijdragen aan de vorming van sociale hiërarchieën en leiden vaak tot uitsluiting op grond van gender, seksisme, racisme en albinisme. Met als gevolg dat ze sociale concepten zoals binaire tegenstellingen, competitiviteit en hyper-masculiene beelden bevestigen. 

Middels performatieve en participatieve methodologieën positioneert Gabriel vormgeving als sociale praktijk. Het alternatieve sporttoernooi introduceert nieuwe waardesystemen die het binaire denken achter zich laten, en in plaats daarvan bondgenootschap, inclusiviteit en naar elkaar luisteren bevorderen door alternatieve regels, speelgoed, uniformen en sportvelden.  Zo weten de spelers niet noodzakelijk tot welk team zij behoren en worden zij uitgenodigd om tijdens de wedstrijden van team te wisselen door middel van transformeerbare outfits. Het alternatieve speelveld wordt gebruikt als basis om nieuwe spelsystemen te ontwikkelen rond de notie van vloeibare identiteiten.

Fontana is overtuigd dat in deze situaties van het ‘niet-weten’ en het ‘verloren voelen’ nieuwe verhoudingen, connecties en gedachtevormen ontstaan. Hij doet dit door gebruik te maken van nieuwe spelvormen en door ‘falen’ te stimuleren als waardevolle manier om benauwende sociale structuren bloot te leggen en te ontmantelen. Door bovenal het luisteren, eerder dan het praten, binnen het teamverband centraal te plaatsen, ontstaan er nieuwe vormen van zelfbewustzijn en empathie, waardoor rigide binaire structuren die enkel gaan om ‘winnen’ en ‘verliezen’ gedeconstrueerd kunnen worden. Door fluïde identiteiten aan te moedigen en door het toernooi te zien als een ruimte om te experimenteren en gezamenlijk te reflecteren kunnen bestaande categorieën en modellen uitgedaagd kunnen worden.

A Tournament of the Unknown zal ons uitdagen om de manier waarop wij denken, ons gedragen en hoe we ons tot elkaar verhouden te herzien, en zo te komen tot hernieuwde opvattingen over het samenzijn in de maatschappij.