1 – Bij het betreden van dit pand gelden de huisregels van W139 en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

2 – Alle aanwijzingen van medewerkers van W139, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

3 – Binnen W139 stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.

4 – Bij W139 gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.

5 – Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van W139 is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

6 – Bij W139 gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.

7 – W139 dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18jaar en sterke drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van W139 u een legitimatiebewijs te tonen.

8 – Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.

9 – Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van W139 en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

10 – Om de rust, orde en veiligheid binnen W139 te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met
geweld te dreigen.

11 – Om u en andere bezoekers een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

12 – Bij het overtreden van de huisregels van W139, krijgt u een waarschuwing van de medewerkers, of kunt u uit het pand verwijderd worden.

13 – W139 stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.

14 – De medewerkers van W139 waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

15 – Laat uw eigendommen op de locatie van W139 en in uw auto niet onbeheerd achter. W139 is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van W139.

Sancties op de overtreden huisregels zijn terug te vinden in het handhavingsbeleid van W139. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.