Laden Evenementen

Wilful Blindness

28/08/2015 – 27/09/2015

Deelnemende kunstenaar(s) Caner Aslan, Kate Bicât, Paul Haworth, Verena Klary, Axel Linderholm, Barry Martin, Sachi Miyachi, Eliza Newman-Saul, Roosmarijn Schoonewelle, Anami Schrijvers

Met deelname van Freija van Dijk, Rosa Doornenbal, Amy Galbraith, Sofija Gugina, Anita Horváth, Anna Ioannidi, Valgerður Jónsdóttir, Karis Lindelien, Momo Schrijvers, Arda van Tiggelen

Of het nu een bewuste daad van filtratie betreft, of een onvermijdelijk aspect van de empirische beperkingen van de mens, van bepaalde dingen wordt aangenomen dat zij niet te representeren zijn. De tentoonstelling Wilful Blindness daagt deze veronderstelling uit met een beeldend experiment waarin gepoogd wordt aanname van beleving te scheiden.

Binnen elke samenlevingsvorm of gemeenschap worden bepaalde onderwerpen of gedragingen als ongepast bestempeld en de representatie ervan beperkt of zelfs verboden. Verboden met betrekking tot representatie komen (wellicht altijd) voort uit de angst voor een buitensporige zichtbaarheid van datgene dat anders begrensd blijft binnen de privésfeer. Daardoor is het recht op obscuriteit op deze manier onlosmakelijk verbonden met de plicht om sommige dingen verborgen te houden.

Door het ontrafelen van de tegenstrijdige relatie tussen vormen van representatie en datgene dat ontsnapt aan, of is uitgesloten van representatie, tracht Wilful Blindness deze ongrijpbare, onrepresenteerbare dingen tastbaar te maken in een vorm die niet te ontwijken is.

Voor het gezamenlijk werk van Caner Aslan (TR), Kate Bicât (UK), Paul Haworth (UK), Verena Klary (DE), Axel Linderholm (SE), Sachi Miyachi (JP), Roosmarijn Schoonewelle (NL) en Anami Schrijvers (NL), wordt 50 ton klei in W139 geïnstalleerd. Met dit fundamentele, vers gegraven materiaal maken de 8 kunstenaars sculpturale reliëfs waarbij ze zonder hulp van hun gezichtsvermogen het werk voltooien. Dit zeer fysieke proces, inclusief de logistieke en functionele oplossingen die dit met zich meebrengt, neemt de expositieruimte over met een indrukwekkende, vertalende manifestatie van verbeelding. De enorme hoeveelheid klei voor dit werk accentueert niet alleen de ontwikkelingen van de zintuiglijke aanpassingen die zijn gebruikt in het maken van de reliëfs zelf, maar daarnaast ook de bewerkelijke navigatie van de ruimte.

Deelnemers van dit werk om de kunstenaars van essentiële ondersteuning te voorzien, zijn Freija van Dijk (NL), Rosa Doornenbal (NL), Amy Galbraith (UK), Sofija Gugina (RU), Anita Horváth (HU), Anna Ioannidi (GR), Valgerður Jónsdóttir (IS) Momo Schrijvers (NL), Arda van Tiggelen (NL), Karis Lindelien (USA).

You Will, You Are, You Have (1966), is een videowerk van Barry Martin (UK). De gebruikte methodologie in dit werk komt deels overeen met die van Wilful Blindness. De film legt een experiment vast in zintuiglijke desoriëntatie, uitgevoerd door 25 kunstenaars in een studio in Londen. Het documenteert hun activiteiten die uitgevoerd zijn in specifieke omstandigheden, en laat gedurende 40 minuten de veroorzaakte effecten zien.

Home and Family is een nieuw radiowerk in opdracht, door Paul Haworth (UK). Het brengt misverstanden en waanbeelden naar de voorgrond die het fundament vormen van persoonlijke en nationale identiteit.

A Foggy Summer is een nieuwe tekst in opdracht, geschreven door Eliza Newman-Saul (USA). Het verhaal is geschreven door een ‘blinde’ verteller en bestaat uitsluitend uit niet-visuele beschrijvingen. Het beschrijft de worsteling van een individu met tijd, plaats en intimiteit en de zoektocht naar betekenis in de ondoorgrondelijke chronologie van het leven. De verschillende hoofdstukken van dit verhaal liggen begraven in klei-cilinders die aanwezig zijn in de tentoonstelling. De cilinders zijn ontstaan tijdens het verwerkingsproces van de klei.

Programma

  • Live radio performance: Donderdag 27 augustus 15:00 – 16:00. Uitvoering van Home And Family van Paul Haworth in uitzending op RedLight Radio.
  • Opening: Vrijdag 28 augustus 19:30 – 00:30
  • Performance: Donderdag 10 september 19:30. Performance van A Foggy Summer, van Eliza Newman-Saul door dichter Cralan Kelder (USA) in de expositieruimte.
  • Finissage: Zondag 27 september 19:30 – 23:00