Laden Evenementen

Liberty Inviting Artists to Take Part

09/11/2013 – 08/12/2013

Atelier Mixed Media (BE) uitgenodigd door W139 Op zoek naar de rol van de (jonge) kunstenaar als initiator en curator van kunstmanifestaties en de positie van een centrum voor hedendaagse kunst

Een jaar geleden stuurde W139 op manifeste wijze haar toekomstplannen de wereld rond. In een notendop wil W139 in deze toekomstvisie een centrale en leidende rol geven aan de beeldende kunstenaars in het proces van het maken van tentoonstellingen. W139 vindt dit noodzakelijk in een kunstwereld die hoofdzakelijk gedreven lijkt te worden door een financiële managementcultuur waarbij ‘name dropping’ inhoud en status zou moeten geven aan het programma van een kunstinstelling. Sinds 2013 kiest W139 voor tentoonstellingen met de intentie om te verkennen en om de vernieuwende gebieden in de beeldende kunst en in de samenleving te ontsluiten. W139 vindt het van belang dat ze met name de jongste generatie(s) kunstenaars inspireert om hun zelfredzaamheid te vergroten en een zo breed mogelijk kunstzinnig draagvlak voor hun werk te creëren.

Het atelier Mixed Media van LUCA School of Arts, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent (BE) heeft op dit statement snel en enthousiast gereageerd. Als atelier binnen een kunsthogeschool leiden zij studenten op tot jonge autonome kunstenaars. Onder leiding van Esther Venrooy en Roel Kerkhofs, leert men er afstand te doen van vooropgestelde ideeën van wat kunst kan zijn. Men wordt er aangemoedigd om de grenzen van het zelfsprekende op te zoeken en bij elke artistieke uitspraak risico’s te durven nemen. Het publiek speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf het eerste jaar is het toonmoment een cruciaal onderdeel in het artistieke groeiproces. Het atelier organiseert daarom op regelmatige basis publieksmomenten om met een dynamische en zeer verscheiden groep jonge kunstenaars te zoeken naar nieuwe formats waarbinnen kunst een plaats kan krijgen. Het atelier kan dus niet anders dan de vernieuwde visie van W139 omarmen en is zeer blij met de uitdaging die ze krijgt om een inclusieve ruimte in de Warmoesstraat 139 te mogen creëren. Het is immers van ontzettend groot belang dat (jong) artistiek experiment een platform kan krijgen, onafhankelijk van betekenisgevers en los van de gangbare normen in de kunstwereld.

LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas Gent, Belgium

Randactiviteiten

  • Liberty Inviting Artists to Perform, 15 november – 8 december: Tijdens de tentoonstelling Liberty Inviting Artists to Take Part is de donderdag avond podium voor kunstenaars. Er wordt die avond ook Home made food en drankjes geserveerd. Wil je meedoen, mail dan je voorstel naar info@w139.nl met als subject “donderdag avond” De avond is verdeeld in time slots; van 18:30 tot 20:00 en van 20:30 – 22:00. De avonden van 22, 28 en 5 december zijn nog beschikbaar. Je krijgt zo snel mogelijk bericht of je wordt uitgenodigd en wanneer je wordt ingedeeld.
  • Liberty Inviting Kids to Take Part, 23 november: Workshop voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Deze zondag : Performance volgens instructies. In de kunstuitleen van Liberty inviting artists to take part kun je ook performances lenen. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe leen je dat dan? Met behulp van de door kunstenaars achtergelaten instructies herbeleven we de performances opnieuw! Tijdens de tentoonstelling Liberty invites artists to take part wordt er elke zondagmiddag een workshop voor kinderen georganiseerd. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen op allerlei verschillende manieren deelnemen aan de tentoonstelling.