15 dec – 10 feb 2013

A Matter of Time and Space

Bas de Boer, Anne Verhoijsen, / New Sculpture Department (Kees Boevé, Lorenzo Quintanilla, Marc Barreda), Daniela Bershan, Matthijs Bosman, Monica Tormell

Samengesteld door Maze de Boer in samenwerking met Irene de Craen

Matthijs Bosman - Monument to Courageous Failure
Monica Tormell - Untitled
Overzicht
Daniela Bershan - Untitled
Bas de Boer - The One That Got Away
Anne Verhoijsen - Zonder naam

Fotografie: Henni van Beek

Nu het maatschappelijk belang van kunst onder vuur ligt, is er een logische terugkeer naar de kern van het kunstenaarschap te constateren: het maken. Het proces waarbij de materie en de kracht van de verbeelding gelegen in het fysieke object voorop staan. Deze interesse in de materialiteit van het kunstobject impliceert een bevrijding van historische constructies die altijd achteruit kijken voor hun betekenisgeving. Betekenissen verschuiven in de loop der tijd en zijn afhankelijk van onder meer context, locatie en gemoedstoestand. De productie en materialiteit van kunstwerken daarentegen, zijn essentiële aspecten van de functie en betekenis van het kunstobject. In de kunst lijkt er echter nog steeds een hiërarchie te bestaan die het idee boven de praktijk stelt, maar de materialen waarmee een kunstenaar werkt maken zijn handelingen niet alleen mogelijk, ze bepalen deze ook.
A Matter of Time and Space draagt bij aan de groeiende discussie over het belang van productie, materialiteit en autonomie door kunstenaars carte blanche te geven met als enige begrenzing de tentoonstellingsruimte die tegelijkertijd aanknopingspunt en verbinding tussen de werken is. De opbouwperiode en dynamiek tussen de gekozen kunstenaars wordt gezien als katalysator van nieuw werk waarbij de dialoog tussen materiaal, tijd en plaats voorop staat en waarvan de conclusie pas bij de opening bekend zal zijn.

Daniela Bershan Bas de Boer Matthijs Bosman New Sculpture Department Monica Tormell Anne Verhoijsen

Luister naar W139 Radio