5 nov – 2 dec 2012

Anarcademia

Emilia Bergmark, Fernando Mira Borges, Matthias Dolder, Gabriela Felice Godoi, Mila Lanfermeyer, Ola Lanko, Guilherme Conde Neumann, Henrique Cesar de Oliveira, Janaína Wagner, Aline Weyel

Anarcademia is een project van TeTo Projects in samenwerking met W139 en De Kunstvlaai.

Foto: Hercules Martins
Foto: Hercules Martins
Foto: Hercules martins
Foto: Hercules Martins
Foto: Hercules martins
Gabriela Felice Godoi
Guilherme Conde Neumann

Gedurende een maand zullen, onder begeleiding van Dora Longo Bahia en Rutger Emmelkamp (beiden kunstenaar en kunstdocent), vijf jonge kunstenaars uit Brazilië en vijf uit Amsterdam de tentoonstellingsruimte van W139 tot hun werkruimte maken. Het publiek volgt hun processen zonder tussenkomst van enige moderatie.

De deelnemers zullen hier dagelijks hun reflecties, verwijzingen en experimenten presenteren in de vorm van individuele en collectieve werken, die elkaar overlappen, besmetten, wissen of aanvullen. Om de samenwerking en de productie te optimaliseren, leven, werken, koken en eten ze samen gedurende een hele maand.

Tijdens deze periode wordt soms oud werk afgebroken, maar altijd nieuw werk geproduceerd. Het proces blijft daardoor verrassend en onvoorspelbaar, voor zowel de deelnemers als het publiek, en zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een tentoonstelling. Er zullen voorstellingen, filmavonden, optredens, boekbesprekingen, lezingen en workshops georganiseerd worden. Het evenement als geheel is zodoende een collectief kunstwerk: de tentoonstellingsruimte wordt atelier, expositieruimte, huiskamer en filmtheater inéén.

Het tweede deel van Anarcademia, in de laatste week, zal gelijkertijd plaatsvinden bij De Kunstvlaai in het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam-Zuid, waar het project de ruimte zal krijgen om daadwerkelijk een publiek evenement te zijn. De intensieve processen en experimenten zullen zich in de laatste week bundelen en vervolgens ontspruiten in een finale die zich op beide locaties zal manifesteren. Tijdens deze parallelle periode zal een fysieke en digitale brug gelegd worden tussen de twee plekken.

Zowel TeTo Projects, W139 en de Kunstvlaai streven naar een kritische houding en innovatieve benadering ten opzichte van kunst, reflectie, onderwijs en publieke betrokkenheid.
Ze streven er ook naar zich internationaal te positioneren door middel van samenwerking en uitwisseling.
Anarcademia steunt deze doelstellingen door bij te dragen aan een hernieuwde kunstontwikkeling en -participatie door middel van intensieve collectieve internationale samenwerking en een structuur die het publiek zoveel mogelijk benadert. Anarcademia presenteert zich als een plek waar discussies kunnen uitgroeien tot interventies; risicovolle handelingen die de inherente tegenstrijdigheden van het maken van kunst aan het licht brengen en leiden tot kritisch en collectief denken.

Anarcademia is in zijn huidige vorm voor het eerst uitgevoerd op de 28e Biënnale van São Paulo. Het concept is ontstaan tijdens de vrijdagavondsessies die Dora Longo Bahia organiseerde als docent van de School of Visual Arts of Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) in São Paulo, met haar leerlingen bij haar thuis.
De activiteiten tijdens deze informele bijeenkomsten varieerden van dvd’s kijken tot het lezen van filosofische teksten over kunst, architectuur en politiek.