1 – 4 mei 2011

Vierdaags debat ‘Allegories of Good and Bad Government’

Carolien Gehrels, Nicoline van Harskamp, Jeanne van Heeswijk, Sjim Hendrix, Hans van Houwelingen, Metahaven, Jonas Staal, Michiel van Wessem

Van 1 t/m 4 mei hebben vier kunstenaars en vier politici zich bereid gevonden om met open vizier hun eigen doelen en strategieën en hun samenwerking met anderen ter discussie te stellen. De deelnemers vinden elkaar in de overtuiging dat kunst en politiek elkaar op een veelheid van niveaus raken en van cruciaal belang zijn voor de samenleving.

De gesprekken vinden plaats aan de hand van een kunstwerk, opiniestuk, nota of iets anders dat door de verschillende deelnemers wordt ingebracht. Het gehele gesprek wordt op papier vastgelegd. Deze ‘feed’ aan informatie is voor bezoekers aan W139 direct te zien op een groot scherm, dat ook de ‘muur’ vormt tussen het gesprek van de vier politici en vier kunstenaars en het publiek tijdens de vier dagen.

Openingstijden tijdens 1-4 mei: 09:00 – 18:00 en van 20:30 – 23:00

Initiators: Carolien Gehrels, Hans van Houwelingen en Jonas Staal Participanten: Salima Belhaj (D66) (Mariko Peters, GroenLinks), Carolien Gehrels (PvdA), Nicoline van Harskamp, Jeanne van Heeswijk, Hans van Houwelingen, Ruud Nederveen (VVD), Jonas Staal, Michiel van Wessem (VVD) Ruimtelijk ontwerp: Metahaven Kok: Sjim Hendrix Inleiding op het werk van Ambrogio Lorenzetti (1290-1348): Gijs Frieling