2 feb – 2 maa 2008

Mr. Deeds goes to town

Moritz Ebinger, Jan Pieter Fokkens, Kasper Jacobs, Floor van Keulen, Frank Koolen, Marijn van Kreij, Joris Lindhout, Daragh Reeves, Michiel Romeijn, Lily van der Stokker

De film “Mr. Deeds goes to town” van Frank Capra uit 1936 is de bron van het begrip “doodling”. De nieuwe tentoonstelling in W139 beweegt zich tussen de media film en tekenen.

Tekenen als een bewegende lijn die vormen aanneemt, film als een omsloten vlak dat oplicht en uitdooft. De werken bevinden zich tussen tekenen en schrijven, tussen registreren en vertellen. Bewust, onbewust, bewust. Slechts een nieuwe letter zou al een oneindige hoeveelheid nieuwe woorden mogelijk maken. Van de grot met de fakkel tot het zelflichtende scherm; in het bewustzijn van die tijdspanne is deze tentoonstelling gemaakt.