Sunday 21 Jan

FINISSAGE: w serves imperialism

Sunday 21 January 2018, 20:00

Cardew Lecture / Performance on Cornelius Cardew by Koen Nutters & Joseph Kudirka

AVELAS 32 Spatial work throughout the whole W139 for 32 players on Avelas-made noise machines.

w invites imperialism, all works on! A swan song of an exhibition / Recording of a 12” record.

Cardew is a performative lecture about the life and work of Marxist composer Cornelius Cardew. Kudirka and Nutters will interview friends and colleagues of the late composer. Aim is to investigate the ways in which experimental art and music today may revolve around an alternative community which does not necessarily serve the bourgeoisie.

This performance format is created by exactly the open spirit that this project is longing for in the rest of society. A collaborative open form that does not tell people what to think but instead creates the opportunity for new points of view to come into existence.

Avelas 32 (Avelas / Nutters with 32 participants)

The piece Avelas 32 is part of a series of collaborations between Koen Nutters and André Avelãs in which Nutters writes temporal and spatial arrangements for different numbers of noise machines made by André Avelãs.

This collaborative piece invites the participants not only in the process of creating the instruments but also in the decision making process of how the piece will sound and how the sounds will be structured in the performance. 32 people will make decisions based on their perception of what is needed at all times during the performance.

Earlier performances of this piece were a quartet, an octet and a version for 16 players. This leaves us to create, compose and perform the next version for 32 players, each with their own noise machine. To create this number of noise machines we will organise a workshop at W139 where Avelas can collaborate with participants of the show and other interested participants to build the necessary 16 extra noise machines. The ensemble of 32 performers will consist of both fellow artists and participants from the audience.

w invites imperialism, all works on!

As a final gesture, opposing all the rules and guidelines of the show, all the works will be turned on simultaneously for 10 minutes. A 12" vinyl record will be made of the recording of this "swan song".

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Zondag 21 januari 2018, 20:00

Cardew Lezing / Optreden over Cornelius Cardew door Koen Nutters en Joseph Kudirka

AVELAS 32 Ruimtelijk werk door de hele W139 voor 32 spelers op Avelas-gemaakte ruis-machines.

w invites imperialism, all works on! Een zwanenlied van de tentoonstelling / Opname van 12” plaat.

Cardew is een performatieve lezing over het leven en werk van de Marxistische componist Cornelius Cardew. Kudrika en Nutters zullen vrienden en collega’s interviewen over de late componist. Het doel is om te onderzoeken in welke wegen experimentele kunst en muziek tegenwoordig om een alternatieve gemeenschap draaien die niet per se onderdanig is aan de bourgeoisie.

Dit optredens formaat is precies door de open geest gemaakt die dit project verlangt bij de rest van de maatschappij. Een samenwerkende open vorm die mensen niet vertelt hoe ze moeten denken maar juist mogelijkheden maakt voor nieuwe inzichten.

Avelas 32 (Avelas / Nutters with 32 deelnemers)

Het stuk Avelas 32 is onderdeel van een serie van samenwerkingen tussen Koen Nutters en André Avelãs waarbij Nutters tijdelijke en ruimtelijke condities voor verschillende nummers schrijft voor de geluidsmachines gemaakt door André Avelãs.

Dit samen gemaakte stuk nodigt de deelnemers niet alleen in het proces van het maken van instrumenten uit maar ook in het proces van keuzes maken hoe het stuk gaat klinken en hoe het geluid gestructureerd wordt in het optreden. 32 mensen zullen keuzes maken gebaseerd op hun perceptie van wat ten alle tijden nodig is tijdens het optreden.

Eerdere optredens van dit stuk waren een kwartet, een octaaf en een versie met 16 spelers. Dat laat ons het maken van, componeren en het optreden van de volgende versie met 32 spelers, elk met hun eigen geluidsmachine. Om dit aantal geluidsmachines te maken, organiseren wij een workshop bij W139 waar Avelãs gaat samenwerken met de deelnemers van de show en andere geïnteresseerde deelnemers om de nodige 16 overige geluidsmachines te maken. Het ensemble van 32 performers zal bestaan uit naaste kunstenaars en deelnemers uit het publiek.

w nodigt imperialisme uit, alle werken aan!

Als een laatste gebaar, tegen de regels en richtlijnen van de tentoonstelling in, zullen alle werken voor 10 minuten tegelijkertijd aangezet worden. Een 12” vinyl plaat zal van dit “zwanenlied” gemaakt worden.