Wednesday 16 May 2012, 14h31

diemut

(This text is only available in Dutch)

Diemut Strebe (D / Amsterdam) loodst haar verspringende brein naar een veelheid aan tekeningen en collages die samen een grote wandinstallatie vormen. De drager hiervoor is een enorme print waar, op een snapshot van soep, de Split-brain theorie wordt uitgelegd. Deze psychologische modellen en het onderzoek naar naast elkaar bestaande werkelijkheden en tijdzones, vormen de impuls van Strebe's werk. Het geheel is een 'Horror Vacui' waarin de toeschouwer wordt meegesleurd in een wereld vol varkensmagen, verstoorde hersenen, kalfskoppen en moedertanden. Het resultaat is even kleurrijk als verontrustend.

Previous 1 /  Next