Thursday 24 Nov 2011, 20h00

At your service?

Nienke Jansen, Kali Nikolou, Sjoerd Oudman, Hugo Schuitemaker
(This text is only available in Dutch)

No Academy presenteerde de resultaten van haar onderzoeksjaar 2011 in W139.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

No Academy researchers Nienke Jansen, Kali Nikolou, Sjoerd Oudman en Hugo Schuitemaker ontwikkelden hiervoor een serie installaties en een avondvullend programma van lezingen en discussie waarin zij licht lieten schijnen op het grensvlak van onafhankelijk artistiek onderzoek en toegepaste kunst aan de hand van hun verschillende projecten.
Tevens werd een publicatie gepresenteerd met hun gebundelde beeldende werken en tekstbijdragen van specialisten op het gebied van sociale vormgeving.

No Academy is een research programma dat kunstenaars en vormgevers koppelt aan partners uit het publieke en private veld die worstelen met sociaal-maatschappelijke kwesties. Gezamenlijk pogen zij middels het begrip ‘kritische sociale vormgeving’ tot nieuwe formuleringen van deze probleemstellingen te komen en gezamenlijke belangen te ontdekken. Dat heeft een veelheid van sociale experimenten als gevolg: van personality trainingen voor burgermeesters tot positieve campagnes voor een nieuwe watersnoodramp ter bevordering van sociale cohesie.

Contactpersoon Paul Gofferjé
info@noacademy.org
06-24549652
020-6268714