22 May – 6 Jun 1999

United Real Estates

Joris Brouwers
(This text is only available in Dutch)

Deze zeer jonge kunstenaar gebruikt de voorzaal voor een presentatie van zijn reeds langer lopende project ‘United Real Estates’ (a territorial collecting initiative).

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Hij belicht hiermee zijn verzamelwoede naar indrukken en schijnbaar waardeloze materialen (bv. stoeptegels) die hij opdeed tijdens diverse reizen in het verleden, maar zal voor zijn presentatie vooral de indrukken van de laatste maand stockeren.

Het laatste weekend van zijn tentoonstelling (5 en 6 juni ) bouwt Brouwers tevens weer zijn toko op. Ook al een werk van lange adem. Wellicht toont hij dan ook zijn (veel te dure) voorstel voor een megavoorzaalfoto, die met al die mammoeten.