13 – 28 Feb 1999

Meer Schilderijen

Jan de Vliegher
(This text is only available in Dutch)

De Vliegher is een schilder van het brede gebaar, gefascineerd door de werkelijkheid. Hij benoemt deze in diverse onderwerpen als portretten, kerkinterieurs, close-ups en zelfs monochrome abstracten.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

De veelheid aan schilderijen wordt gepresenteerd als een installatie en maakt van De Vliegher eerder een conceptueel kunstenaar dan een schilder van sublieme doeken.

Elk schilderij vormt wel een wereld op zich, maar door de afwisseling van grote en kleine monochromen met de figuratieve werken wordt het schilderen nog levendiger en sterker gearticuleerd. Het geheel behelst duidelijk meer dan de som der samenstellende delen.