12 Jul – 4 Aug 1996

Shall I compare Thee to a Summer's Day?/ Europe in the Box

Arnd Bijleveld, Elizabeth Jane Grose, Sally Guiterrez, Kristof Klimek, André Kruysen, Erik Jan Ligtvoet, Henrik Schrat
Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Achterzaal- André: "Beeldhouwen is spelen met licht", zei iemand tegen me toen ik 15 was. Twaalf jaar later toen ik net een jaar in New York had gewoond, waar het licht schaars tussen de wolkenkrabbers door in de straten viel, was deze opmerking meer dan ooit in mijn gedachten. Het leek mij heerlijk om eens een plek te maken waar je op een bankje kon gaan zitten om in alle rust van het binnenvallend licht te kunnen genieten.

Zal ik het vergelijken met een zomerdag? Je zit in een park en het licht weerkaatst op een vijver, wordt gebroken door het bladerdek of gaat vrijuit liggen op een open plek. Iemand waar ik het meeste mee op een bankje in het park voor me uit heb zitten staren is Erik-Jan. Naast de vier lichtgangers die ik heb gemaakt heb ik hem gevraagd een werk te maken met dit verhaal in zijn achterhoofd.

Erik-Jan: "Bepaalde gebruiksvoorwerpen die mij bijgebleven zijn uit films en boeken wil ik laten terugkomen in nieuwe situaties. In deze tentoonstelling heb ik mij laten inspireren door de vorm van de uitgiftebalie van de bron van Chomel in Vichy".    

Voorzaal- EUROPE IN THE BOX -London - Amsterdam - Krakau - Berlin - Madrid

Tegenwoordig kunnen we overal 'thuis' zijn, met een loop-telefoon en een lap-top in onze zak maken we deel uit van het netwerk.

Door de snelheid van verplaatsen en informatie-uitwisseling ontstaat er een'spirituele vervlechting' van steden en plaatsen over de hele wereld. De reële stad en het reële stadsleven is nu gereduceerd tot een symbool, een voorbeeld, een notitie. Er ontstaat een virtuele ruimte, gebaseerd op informatiekanalen die een andere dimensie geven aan ons kontakt met de werkelijkheid. De individule, plaatsgebonden, identiteit verdwijnt en wordt inwisselbaar. Het kan overal zijn.

Dit is de context waarbinnen Europe in the box zich beweegt. Welk materiaal is belangrijk om een stad te herinneren of te representeren? Hoe definieer en representeer je een sfeer en hoe kan je die verplaatsen?

Vijf kunstenaars uit vijf europese landen zijn bij dit project betrokken. Als bij een estafette reisde een kunstenaar naar één van de anderen om daar te werken. Iedere kunstenaar heeft de ruimte, de stad en de omgeving die hij of zij bezocht 'transportabel' gemaakt in een kist (1m x 1m x 1m). De eerste kunstenaar nam een koffer mee en gaf deze door aan de tweede, die hem weer doorgaf aan de volgende, totdat de koffer weer bij het beginpunt aankwam. Alle kunstenaars hebben een impressie van hun reis aan de inhoud van de koffer toegevoegd.

Europe in the box wordt in de vijf bovengenoemde steden tentoongesteld.

Met dank aan Arnd Bijleveld