Friday 15 Jul 1994

Come and Go

Dominique Pelletey, Theo Tegelaers
(This text is only available in Dutch)

Op 15 juli 1994 neemt Dominique Pelletey afscheid als directeur van W139 en treedt Theo Tegelaers in zijn voetsporen voor een periode van 3 jaar.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Dominique Pelletey (39), kunstenaar, nam in de herfst van 1992 het directeurschap van W139 voor anderhalf jaar voor zijn rekening, volgend op de serie tenoonstelling En Scène die hij in die periode organiseerde.

Zijn directeurschap bracht een zekere stabiliteit voor W139 met zich mee. Kenmerkend daarvan was een regelmatig tentoonstellingsprogramma van hoge kwaliteit, dat het publiek steeds weer voor verrassingen stelde. Bovendien heeft W139 dankzij hem een grote bekendheid in het buitenland gekregen en heeft een toenemend aantal jonge buitenlandse kunstenaars de weg naar W139 gevonden.

Alvorens zich in augustus weer geheel aan zijn eigen kunstenaarsschap te wijden, heeft hij een nationale kunstenaarsinitiatieven krant geïnitieerd, waarvan het nulnummer in de herfst zal verschijnen.

Theo Tegelaers (31), kunstenaar, heeft na een aantal jaren zijn kunstenaarsschap uitgeoefend te hebben, het kunstenaarsinitiatief BEAM in Nijmegen opgericht. Zijn benoeming tot directeur zal weer een nieuwe richting geven aan W139.

Zijn programma zal duidelijk onderscheid maken tussen voor- en achterzaal. In de achterzaal komen voornamelijk groepstentoonstelling van 8 weken, die heersende ideeën onderzoeken en uitgewerk. De voorzaal zal een plek worden van bruisende activiteiten: een ruimte waarin niet meer gereageerd gaat worden op de ruwe muren ("deze hebben hun functie wel gehad"), maar waarin kunst op kunst kan reageren.

Het idee van de solopresentaties van jonge mensen zal worden doorbroken. Werk dat tijdens atelierbezoeken een bijdrage blijkt te kunnen leveren aan een actuele discussie wordt bij wijze van spreke direct meegenomen en opgehangen.

Om de veertien dagen wordt er bovendien 's avonds een performance, lezing, onthulling enz. georganiseerd. Caravanserail, de zomertentoonstelling van W139, die Dominique Pelletey en Theo Tegelaers samen met kunstenaar en bestuurslid Hans van den Ban organiseren luidt de directeurswisseling van W139 in.