5 Jul – 24 Aug 2003

Verboden op het werk te komen

Vaast Colson, Ronny Heiremans, André Kruysen, Wesley Meuris, Gregor Passens, Tomo Savic Gecan, Els Vanden Meersch, Katleen Vermeir, Martin Whrl
(This text is only available in Dutch)

Tijdens de zomermaanden slaan W139 en de Brakke Grond* Vlaams Cultuurhuis voor het eerst de handen in elkaar. Omdat W139 zijn vaste stek in de Warmoesstraat tijdelijk moet verlaten wegens een grootschalige renovatie, zochten de medewerkers naar andere locaties.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Enkele honderden meters verderop, aan de Nes, krijgen negen artiesten alvast voor even onderdak. De Brakke Grond* zal daar vanaf 4 juli als gastheer optreden voor de tentoonstelling ‘Verboden op het werk te komen’.

W139 herbergt in zijn eigen pand al meer dan 24 jaar ontelbare beeldende kunstenaars die met hun werk vernieuwende impulsen geven aan de bestaande artistieke praktijk. Net als voor de Brakke Grond*, betekent de renovatie voor W139 een unieke kans om nieuwe samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

Curator Ann Demeester heeft voor de tentoonstelling een internationaal gezelschap geselecteerd, samengesteld uit Vaast Colson (België), Ronny Heiremans (België), André Kruysen (Nederland), Wesley Meuris (België), Gregor Passens (Duitsland), Tomo Savic-Gecan (Kroatië), Els Vanden Meersch (België), Katleen Vermeir (België) en Martin Wöhrl (Duitsland).In het kader van de zomerexpositie zullen deze negen kunstenaars het pand aan de Nes stevig onder handen nemen.

De Brakke Grond vormt voor hen een unieke locatie, onder meer omdat deze in haar structuur de sporen van vijf eeuwen geschiedenis draagt. De kunstenaars zullen de verschillende ruimtes inpalmen en op hun eigen manier analyseren, deformeren en reconstrueren. Ze zullen op die manier werken aan het vervolg van een eeuwenoude geschiedenis van modificatie en herstructurering. W139 en de Brakke Grond* staan voor een interessante uitdaging. Enerzijds gaan beide organisaties - elk met een heel eigen profiel en karakter - hun eerste samenwerking tegemoet. Anderzijds ontvangen ze samen negen kunstenaars die op hun beurt heel divers van stijl en achtergrond zijn.

'Verboden op het werk te komen' is een typisch Vlaamse uitdrukking voor 'Verboden het bouwterrein te betreden'.